Čarodějnické procesy XXVIII.: Očarovaná chudinka nebo rozmazlený spratek?

V anglicky mluvících zemích ještě chvíli zůstaneme, avšak překonáme oceán, abychom se octli v Severní Americe. Píše se rok 1620, když k břehům budoucí Nové Anglie přirazí loď, na které připlouvají Otcové poutníci, aby zde našli nový domov a unikli tak před pronásledováním od rodu Stuartovců, který v Anglii nastoupil na trůn. A právě Otcové poutníci přinášejí do Ameriky nákazu zvanou „čarodějnické procesy“.

Otec Incease Mather - fanatik

V polovině sedmnáctého století bylo mezi osadníky ještě vše pod kontrolou a ojedinělé případy, které se vyskytly, končily většinou osvobozením obviněných. To však zlo teprve nabíralo síly, aby mohlo s největší razancí udeřit za nějaký ten rok.

První úder přišel roku 1688. V Bostonu, hlavním městě anglické kolonie, vypomáhá stará pradlena Goody Gloverová s praním prádla v rodině zedníka Johna Goodwina. Kdo měl v následujících událostech prsty, se už asi nikdy nedozvíme, jisté však je, že se ztratilo několik kousků oděvů. Kdo byl první na ráně? Pochopitelně pradlena.

Goody (Ann) měla několik vlastností, které pro ni nebyly v tuto chvíli přínosné. Byla irského původu, tudíž neuměla dobře anglicky. Byla to katolička, takže angličtí puritáni na ni hleděli skrz prsty.

Zedník John Goodwin měl dceru. I ta měla své specifické vlastnosti, které nebyly pro Goody Gloverovou přínosné. Třináctiletá Marta byla podle všeho rozmazleným spratkem a nadanou herečkou. Začala na Goody křičet a nadávat jí do zlodějek. Goody si nechtěla od té drzé holky nechat nic líbit, a tak došlo k ostré hádce, která skončila výhrůžkami Goody Ann, směřovanými k Martě.

Netrvalo dlouho a výsledky se dostavily. Marta těžce onemocní. Dostává silné křeče, válí se po zemi a křičí, že ji někdo bodá nožem nebo nějakou jehlicí. Podle jejího vzoru onemocní i sourozenci. Jestli jim to poradila, nebo se báli, že budou stranou pozornosti, není jasné. Zcela zřejmé je ale to, že svou nadanější sestru nepřekonali. Jen ty nápady, které měla!

Když už si nevystačila s ječením a vytíráním podlahy vlastním tělem, přišlo na řadu něco lepšího. Usedla rozkročmo na židli a rejdila po místnosti, předstírajíc, že jede na koni. Pro zvýšení efektu se dala do hovoru s okolostojícími neviditelnými bytostmi.

Podezření z očarování padlo pochopitelně na pradlenu Gloverovou. Když prohledali její dům, našli mnoho podezřelých věcí. Nejvíce oceňované byly figurky, naplněné kozími chlupy. Byly považovány za magický prostředek, jimiž pradlena zedníkovy děti očarovala. A pak už to šlo ráz na ráz. Obviněna – usvědčena – pověšena. Jaképak s ní štráchy.

Zvláštní však bylo, že odstraněním Goody neodstranil se problém. Dívence se zřejmě v její životní roli zalíbilo a nemínila opět ustoupit do anonymity. Měla štěstí – byla jí dopřána pozornost. Dokonce o ní vyjde i kniha.

Na pomyslná divadelní prkna přicházejí dva muži. Otec a syn. Otec Increase Mather, dvaašedesátiletý kalvínský kazatel a jeho syn, devětadvacetiletý Cotton. Muži opravdu zajímaví. Starší z nich studoval na Harvardově univerzitě, kde byl řadu let i prezidentem. Mladší měl velký podíl na založení proslulé Yalleovy univerzity. Oba prosazovali velice pokrokové názory v oblasti medicíny. Jenže jejich chytré mozky ovládal více fanatismus, úzce spojený s pověrčivostí.

Syn Cotton Mather - fanatik č. 2

Nikomu nebylo nápadné, že Marta upadala do svých záchvatů především ve chvílích, kdy bylo kolem velké množství diváků. Cotton Mather se rozhodne nastěhovat dívku do jejího domu a tam ji pozorovat. Zápisky sestaví do knihy, kterou nazve „Pamětihodná prozíravost ve vztahu k čarodějnictví a posedlosti“. Kniha vyjde už rok po popravě nebohé Goody, roku 1689 v Bostonu. Semínko je tedy zaseto.

Když krátce po těchto událostech kolonii započne decimovat epidemie neštovic, následována neúrodou a dokončena útoky utlačovaných indiánů, nikdo už o slovech dvou kazatelů nepochybuje. „To ďábel se vám snaží uškodit. Ten na pravé křesťany útočí. A jelikož by to sám nezvládl, přibírá si ku pomoci čarodějnice a čarodějníky.“ Jestli to takto přesně řekl, to nevím, ale význam byl jistě stejný. A lidé uvěřili. Kdyby věděli, co je teprve čeká…

Uplyne tři sta let a v Bostonu, hlavním městě státu Massachusetts, vyhlásí městská rada 16. listopad jako den Goody Glover. Ve městě tuto nevinnou oběť lidské omezenosti připomíná i pamětní deska.

 Pamětní deska první popravené "čarodějnice" v Bostonu. 

Kronika děsu

Přidat komentář