Drsná škola - její vznik a restaurování

V dnešním článku se zaměříme na to, jak vznikala původní "Drsná škola" a proč bylo její digitální restaurování tak náročné. "Drsná škola" už je venku, tak stojí za to si o ní říct něco víc.

 

Komiks "Drsná škola" vznikl na sklonku analogové éry přípravy litografií. Celá kniha se skládá ze tří dílů, které vycházely postupně jednou do roka v letech 1990-1992. Jejich výroba byla totiž nesmírně časově náročná, proto vždycky nějakou dobu trvalo, než vznikly další stránky. Výroba byla náročná jednak kvůli velmi detailní kresbě a pak i kvůli původním analogovým postupům, které se k výrobě komiksu používaly.

Původní postup výroby "Drsné školy" byl následující: Kreslíř nejprve vytvořil pérovou kresbu, obrysy obrazů na panelech ve velkém zvětšení, což bylo většinou až ve dvojnásobku finální velikosti. Kresba se ofotografovala ve velikosti tisku a při vyvolání se z ní udělala světlejší kopie, která se vytiskla azurovou barvou na papír. Pak přišel ke slovu kolorista, který vše vybarvil. Vybarvené papíry se fotografovaly a přes filtry rozložily do čtyř složek azurové, purpurové, žluté a černé. Pak se musela zkopírovat dohromady černá pérová kresba a černá litografie vybarvení. Tím vznikla teprve reprodukce celé strany. A už jen tento postup byl velmi namáhavý. Pérová kresba musela obsahovat všechny bubliny s písmenky a nejvíce náročná práce zbyla pro koloristu, který se musel trefit do hodně malých ploch.

V případě "Drsné školy" odvedl kolorista Claude Legris skvělou práci, která si zasluhuje obrovský obdiv. Střídal různé techniky, a i tak zvládl odvést práci, která je jednotná a barevně skvěle ladí a funguje. "Drsná škola" je vrcholnou ukázkou toho, co šlo v reprodukci v analogové éře vyrobit.

Bryan Talbot touto technologií vytvořil komiks "Pohádka o zlobivé kryse", který také rekonstruovalo Comics Centrum. Manželka Bryana Talbota Mary, která s ním byla na návštěvě u příležitosti českého vydání této knihy, potvrdila, jak náročná tato technologie byla, kolikrát se muselo vybarvení opakovat, kolik kompromisů se muselo udělat oproti původnímu záměru. A to formát Talbotovy knihy byl o polovinu menší, než "Drsné školy" a kresba byla mnohem méně detailní.

Postupem, jak jednotlivé stránky vznikaly je jasné, že muselo docházet k mnoha nepřesnostem a deformacím. Z přiloženého původního obrázku je to jasně vidět. Papír s modrotiskem a vybarvením neseděl s pérovou kresbou, docházelo ke zdvojení obrysů. Kolorista se nemohl trefit barvami do malých ploch a tak se neuvěřitelně detailní kresba stala nečitelnou a rozmazanou. Na litografiích se podepsal i čas a mnohonásobné opakované tištění této knihy. Při detailním prostudování je vidět, že jsou v knize použité velmi zajímavé barvy. Tyto barvy jsou velmi těžko reprodukovatelné a tak některé stránky se zalévaly do modré barvy, jiné do červené, některé detaily byly úplně černé. Barevné přechody končily místo ve tmavém odstínu dané barvy v úplně černé. Další nedostatky vznikly naskenováním litografií do počítače.

Rekonstrukce trvala dlouhého dva a půl roku, protože musely být odstraněny všechny problémy vyplývající z výše popsaných postupů a zároveň musel být zachován dojem ruční práce koloristy:

- opravit chyby vzniklé kolorováním na malé ploše

- opravit chyby vzniklé analogovým zpracováním

- opravit chyby vzniklé skenováním litografií

- analýzou úrovňových diagramů a intuicí najít původní barevnost vybarvení

 

Před úpravou: Je jasně vidět zdvojení kontur, druhá slabší je z modrotisku, plocha barev je neklidná, místy s výpadky, barevnost je posunutá. Vyplnění barvami je velmi nepřesné, místy špatné viz logo Coca-Cola.

Výřez panelu před restaurováním.

Po digitální úpravě: Pérová kresba je hladká, silnější, přišla tak sice o některé detaily (což je patrné pouze v tomto obrovském zvětšení), ale v normální velikosti je nakonec vidět mnohem více, tenoučké linky totiž oko nezaregistruje. Dlouho jsme zkoušeli optimální sílu linek. Barevné plochy jsou klidnější, vybarvení je přesné, druhá kontura je pryč. Takže výsledek vypadá velmi ostře a jsou vidět všechny detaily.

Výřez panelu po restaurování.

Hororové knihy (komiks)


Přidat komentář