Howard: Tam, kde strach je příjemný pocit

Dnes bychom rádi upozornili na časopis "Howard", pokud jej ještě neznáte. Představíme ho slovem, ale i výbornými video upoutávkami.

Elektronický horrorový čtvrtletník „Howard“ začal vycházet v roce 2012. Jeho záměrem je věnovat prostor všem možným i nemožným podobám horrorového žánru. Naleznete v něm tedy rozhovory se spisovateli, spisovatelkami, režiséry, režisérkami, herci, herečkami, ilustrátory, tvůrci her a komiksů, profily horrorových osobností, články o filmech, knihách, hrách, komiksech, hudbě, horrorové ilustrace, komiksy, fotografie, povídky českých i zahraničních autorů a v neposlední řadě samozřejmě recenze na to všechno. „Howard“ je tak jediným periodikem věnujícím se čistě horrorovému žánru ve všech jeho podobách v České republice.

Obálka časopisu Howard.

Časopis vychází co tři měsíce, každého 6. března, 6. června, 6. září a 6. prosince. Do dnešního dne vyšlo osm čísel (průměrný rozsah čísla je 104 strany). Zcela zdarma je ve formátech pdf/epub/mobi ke stažení na adrese www.howardhorror.cz.

Celý časopis působí na ryze nevýdělečném základu. Redakce a spolupracovníci jej tvoří zcela dobrovolně a bezplatně ve svém volném čase. Jeho existence nikomu nevytváří a nepřináší žádný přímý zisk a vše, co z něj pochází je (a mělo by být) šířeno bezplatně. Od druhého Howarda je vždy část čísla věnována jednomu (až dvěma) stěžejnímu tématu, které je zpracováno v různých podobách (rozhovory, recenze, články). Přišla tak již řeč na:

  • krysy v horrorech (2. číslo),
  • současný český horror (3. číslo),
  • horrory inspirované tvorbou a světem H. P. Lovecrafta (4. číslo),
  • železniční horrory (5. číslo),
  • homosexualitu v horroru (6. číslo),
  • německý horror (7. číslo)

Došlo také na horrorové antologie. Těm bylo věnováno osmé číslo a jako bonus k němu byla sestavena a vydána elektronická antologie třinácti českých a polských horrorových povídek současných autorů a autorek, nazvaná Třináctá hodina. Ta je, stejně jako všechna čísla časopisu, zdarma ke stažení ve třech formátech na stránkách časopisu. Zcela jistě nešlo o poslední samostatnou přílohu. Již se pomalu rýsují obrysy další.

Pro případné zájemce a zájemkyně existuje možnost, za splnění určitých podmínek, vydání tištěné verze Howarda. Detaily a dotazy budou zodpovězeny na [email protected]. Na stejnou adresu se obracejte také v případě, že byste chtěli k tvorbě tohoto ojedinělého počinu jakkoli přispět.

Soutěže, akce, zajímavosti


Přidat komentář