Gamera tai uchu kaiju Bairasu (1968)


Gamera tai uchu kaiju Bairasu (1968)

Gamera a její nepřítel Bairasu aka Viras.
Přidat komentář


Bookmark and Share