Salem's Lot (1979)


Salem's Lot (1979)

Tobe Hoober a jeho tříhodinový televizní opus podle Kinga.
Přidat komentář


Bookmark and Share