Silent Hill rozbor, část 1.

Přinášíme slibovaný detailní rozbor filmu Silent Hill, v kterém se skrývá více než je na první pohled znát. První část rozboru se zabývá věcmi souvísejícími s mytologií celého filmu a světem který vytvořil. Další dvě části už se ponesou ve filozofickém a symbolickém duchu.
Sile nt Hill – rozbor filmu

1)DISTRIBUČNÍ MATERIÁL

Jak všichni víme, do kin se k nám nakonec dostal nejen důležitý plakát s Alessou, ale také česká mutace novin „Brahams Herald“ neboli „Brahamský deník“ jak se píše na české straně černobílé cz verze. Jelikož události popsané v BH budou zmíněny jinde v tomto textu budu se v úvodu věnovat pouze plakátu, ke kterému bylo směřováno několik dotazů.

plakát

Takže... proč Alessa na plakátu „pohřešuje“ ústa a panenky?. Co se úst týče, jejich absence symbolizuje vše co Alesse vzali, nemůže nejen mluvit kvůli popálenin ale také jí chybí radost, popř. Radost ze života (úsměv). V důsledku neustálé tyranie ze strany spolužáků, kultu a absence otce neměla Alessa nikdy v životě radost (jakožto dítě členky kultu, navíc „bez otce“ také neměla lehké dětství).
Panenky jsou „předzvěstí“ Alessina stavu v době, kdy se odehrává film. „Oči jsou zrcadlem duše“... Alessa (v době filmu už dospělá žena upoutána na postel ve které měla před mnoha lety zemřít) je pouze prázdná skořápka (Pouzdro, Přepravce neboli „Vessel“ jak několikrát pronese o Sharon Christabella, v obavách že by Sharon mohla posloužit démonovi jako „skořápka“ ke stupu do kostela a tedy zkáze kultu) držená při životě touhou po pomstě. Postrádá duši, z jejichž nenávisti a zloby vznikla Dark Alessa (Temná Alessa neboli démon, jak ji označuje kult) a o několik let později Sharon, jako zhmotnění veškerého dobra které v Alesse zůstalo.

Alessa

2)„ALESSINA HROZBA“, DAHLIA.


Jak víme z filmu, události vedoucí k hlavní zápletce začaly zhruba 12.listopadu 1974 (Film se odehrává v roce 2004), ale my se vrátíme ještě o kousek zpátky, přesněji řečeno o devět let do období kdy se Alessa narodila...
Jak vlastně Dahlia otěhotněla? Tady nacházíme dvě teorie z nichž jedna však dává věci do trochu jiného světla.
I.DÉMON
První teorie hovoří o tom že Dahlia se stala „obětí“ démona (zlého božstva... nebo taky MUŽSKÉHO boha? Kult uctívá boha jako ženu, všimněte si ve škole obrázku s nápisem „Bůh“), tedy že její dítě nebylo počato tak úplně přirozenou cestou. Tahle teorie vysvětluje odkud má Alessa schopnosti, kvůli kterým je taky nakonec upálena. Tahle teorie se dál vyvíjí v tom smyslu, že kult považuje Alessu za „schránku“ nebo „skořápku“ pomocí které se démon (…) pokusí dostat na zem, podle kultu tedy přivést apokalypsu. Démon tedy již v Alesse je (nebo spíše část její duše je jeho?) ale nemůže jí „opustit“, podobně jako ve filmu nemohl(a) opustit Rose dokud jí Christabella nebodla (krev) a tím taky dost možná „přinesla hřích“ nebo „poskvrnila“ místo, které kult považoval za svaté*bezpečné.
Tím teď na chvíli odbočím od tématu a vysvětlím jaktože kult je v kostele v bezpečí. Silent Hill a jeho vzhled je do jisté míry ovlivněn každým jednotlivcem, který do něj zavítá, díky tomu je celkem možné že dva „návštěvnici“ vidí věci trochu odlišně. Vaše psyché a vše čemu věříte se zde nějak odrazí. (Pyramid Head a jeho vzhled je silně ovlivněn ženskou psychikou... je nahý a tak trochu „sexy“.) Jelikož kult silně věří tomu že jedná v zájmu boha (bohyně), považuje kostel, tedy svatou půdu za bezpečnou. Proto není Dark Alesse (nebo démonovi) umožněn vstup a proto také trvalo 30 let než se konečně Alessa pomstila. Je také možné že Alessa samotná považovala kostel za bezpečné místo kam zlo nemůže a kult toho jenom využil?
Vraťme se teď ale o kousek zpět. Z naznačeného snad chápete systém „přenosu“ a proč to kult považoval za hrozbu. U teorie o démonovi se dají věci však ještě více probrat a přikrášlit, což je, dle mého, alespoň prozatím zbytečné (Teorie o Lobsel Vithovi, Svaté Alesse nebo Xulchibarovi nechť zůstanou v myslích fanoušků herní předlohy, tady pro ně není místo).

II.ŽÁRLIVOST A TAJEMSTVÍ

Druhá, svým způsobem jednodušší a „přirozenější“ teorie počítá s běžným početím... Dahlia mohla mít aféru nebo snad spala s někým z kultu? Opusťme však tyto telenovelovské vody a přejděme rovnou k věci... Dahlia odmítla vyzradit Christabelle jméno otce, nikoliv proto že by to nevěděla jako v případě první teorie, ale proto že nechtěla. Alessa se narodila s určitými schopnostmi (k těm se ještě vrátím později) a kvůli nim byla označená za čarodějnici.

Pozornější si jistě všimli že obě teorie se dají lehce spojit a zkombinovat, existuje však ještě přibližně desítka dalších, ty ale již trpí značnou infekcí a rzí.

3)ALESSA + HLAVNÍ DĚJOVÁ LINIE.

Dostáváme se k tomu hlavnímu, tedy ději před a během filmu...

Ať už se ztotožníme s jakoukoliv teorií, nebo máme svou vlastní všechno začalo díky Alessiným schopnostem. Jaké že schopnosti? Ve filmu přece žádné neměla! Ale omyl! Tak za prvé, za čarodějnici nebyla označena jenom kvůli tomu že neměla otce! (Častý to případ dávných čaridějnických procesů)Za druhé, důkazy o jejich schopnostech najdete ve všech flashbacích! Jedno je jasné, Alessa o nich nevěděla nebo je nedokázala ovládat. Dávejte pozor při flashbacku, když Rose zkoumá Alessinu lavici ve škole. Papíry které po ní děti hází dopadají na zem a lítají vzduchem ve velmi zajímavém obrazci který normální shluk papírů jen tak nevytvoří. Nestačí? Uvolnění podesty na které ležela upalovaná Alessa taky nebylo náhodné, zde se poprvé projevují desktrukční Alessiny schopnosti. A dále? Květiny v nemocničním pokoji taky neuvadly samy od sebe, stejně jako Lisa (sestřička v červeném) neutekla otírat si slzičky, jak jen je to nebohé děvčátko popálené! To nepočítám fakt, že samostné přežití Alessy je zázrak sám o sobě, zdůrazněno je to jak ve filmu tak ve hře. Ale tady nekončíme, fotky z natáčení nám ukazujou scénu která se ale v retrospektivě neobjevuje... je na nich Alessa, její spolužačky se síty na motýly a sedí v dobovém školním autobusu „Silent Hill Midwich Elementary School“, že by tady začalo to šílenství?. Tolik k schopnostem...


Vraťme se tedy o kousek zpět... konkrétně do onoho osudného dne, který začal ve škole... píše se 12.listopad 1974 a Alessa nestačila zasednout za školní lavici...

Ve třídě se rozpoutalo šílenství, děti Alessu ponižují, ubližují ji a označují za čarodějnici jako každý den předtím (Děti se to nejspíše dozvěděly od svých rodičů, kultistů). Zoufalá Alessa se psychicky hroutí a utíká se schovat na záchod. Zde však zrovna uklízí „správce“ školník. Alessa se ani nestačí rozkoukat a je znásilněna tou páchnoucí horou svalů. Zpoza dvěří se ozývají zoufalé výkřiky plné bolesti... ale den pro Alessu teprve začal. Vyděšené dítě zůstává zamčené v kabince dokud si ji nevyzvedne matka. Dahlii však v místnosti zaskočí Christabella, její sestra, a podlou volbou slov a frází ukonejší Dahlii k tomu aby svou dceru odevzdala kultu (je do očí bijící že Christabella je odhodlaná zbavit se toho „spratka“ co nejrychleji). Ten večer se celý kult vydává do Grand Hotelu aby zde vykonali to, co již několikrát předtím... před místností 111 však Christabella nechá odvézt Alessu a Dahlii nehodlá pustit dovnitř. Té dojde co se vlastně děje a uteče aby sehnala pomoc dříve než dojde k tomu nejhoršímu. Kult mezitím Alessu připoutá ke kovovému „rožni“ a upálí ji tím nejbolestivějším možným způsobem. Dítě však neobvykle dlouho odolává a přežívá. Vlna bolesti, strachu a nenávisti způsobuje uvolnění kovové podesty (mimochodem je na ni symbol kultu), která srazí k zemi i kovovou mísu se žhnoucím uhlím. V tomto okamžiku nejenom vzniká požár (mísa samotná se díky Alesse propadla do hlubin) ale také Mlžný Silent Hill do kterého je okamžitě přenesen celý kult (je velmi pravděpodobné že kultisti v tomhle okamžiku uhořeli a v mlžném Silent Hillu jen čekají jejich duše na alessinu pomstu, v tom případě nám mlžná verze Silent Hillu symbolizuje očistec nebo limbo), je velmi pravděpodobné že Alessa samotná si ani neuvědomuje co se vlastně stalo.


O několik chvil později do místnosti vtrhne několik občanů a policisté... Dahlia se hroutí k zemi zoufalstvím. Mladý, tehdy ještě pochůzkář, Gucci odpoutá Alessu z podesty přičemž si ošklivě popálí obě ruce. Alessa poprvé v životě poznává laskavost a pomoc od osoby jiné než její matky.

(...) Konec první části.
Hororové filmy (duchové, příšery, děti, satan)


Přidat komentář