František Bui: Světlonoš

Povídka, která se umístila na 21. místě v sedmém ročníku Literární soutěže Horor Webu. Povídka je uvedena v podobě, v jaké byla zaslána.

Byla všude. Nezastavitelně se řítila kupředu a znesvěcovala vše, čím prošla. Jan zoufale utíkal chodbou s nekonečným počtem dveří, přestože věděl, že to nemá smysl. Každé z nich po cestě otevíral a nahlížel dovnitř, avšak v žádné z místností nikdy nenašel to, v co už snad ani nedoufal, že v nich najde. Žádná nezůstala neposkvrněna, všechny byly zkažené, znečištěné všudypřítomným zlem, které v nich přetrvávalo a už nikdy neodešlo.

A teď si šla přímo pro něj. Ona beztvará, černá masa se nezastavitelně řítila chodbami, nezanechávajíc za sebou nic než temnotu, ze které byla sama stvořena. Jan věděl, že mu již zbývá pouze jediná možnost – dveře na konci té nejvzdálenější chodby. A tak utíkal, co mu síly stačily. Neodvažoval se již ani otáčet, neboť věděl, že kdyby to udělal, mohlo by to být naposledy. Myslel pouze na to, že musí dále běžet dopředu, do míst, kde dosud přebývalo světlo.

Když se mu konečně podařilo dveře otevřít a dostat se dovnitř, okamžitě je za sebou zabouchl. Se zády opřenými o ně posléze klesl na zem a propukl v zoufalý pláč. Věděl, že přestože mu tato místnost, která jako jediná vzdorovala temnotě, stále poskytovala azyl, i ona jednoho dne podlehne nevyhnutelné zkáze, a on tak navždy přijde o poslední část kdysi tak nádherného světa plného štěstí, naděje a světla. Zavřel tedy oči a přenesl se do toho druhého.

 

Brzy pocítil lehký noční vánek brázdící jeho tvář, a když oči opět otevřel, naskytl se mu pohled na řeku, který jeho roztřesenou duši alespoň částečně naplňoval klidem. Probral se ve stejné pozici, ve které odešel z předchozího světa. Jenom místo dřevěných dveří se nyní opíral o kamennou zeď mostu. Slunce již začínalo pomalu vycházet.

„Nemůžeš utíkat věčně,“ upozornil ho hlas na druhém břehu.

Jan zvedl pohled. Nedařilo se mu zaostřit, ale i tak rozeznal červeno-černý úbor s rolničkami.

„Tedy, samozřejmě se můžeš uzavřít v tom svém pokoji,“ pokračoval kašpárek sedící naproti němu, „ale vážně… jaký to má smysl? Nebylo by lepší a jednodušší se tomu prostě poddat? Přijmout to jako všichni ostatní?“

„Nikdy…“ zasípal Jan.

Zároveň se pokusil zvednout se ze země, ale zjistil, že ani na to již nemá sílu. Z nosu se mu začala řinout krev. Kašpárek nad tím kroutil hlavou, až se mu rozeznívaly rolničky.

„Vždyť je to nevyhnutelné. Tak proč ta věčná tvrdohlavost…“

Jan ho poslouchal jenom napůl. Zoufale kolem sebe hmatal rukama ve snaze získat předmět, který se mu nedařilo nalézt očima. Několikrát se přitom poranil o všudypřítomné střepy, ale to ho nijak netrápilo. Ještě jedna, musela tu být ještě jedna!

„…a kromě toho: Jak chceš vzdorovat něčemu, co je naprosto přirozenou součástí tohoto světa?“

Konečně! Našel ji. Poslední lahvička plná čiré tekutiny, jež byla ve svitu měsíce obzvláště nádherná…

„To bych nedělal,“ okomentoval to kašpárek. „Kromě toho, že ti vůči vůbec nepomůže, tě to taky může…“

„Nic nechápeš,“ nalezl konečně Jan svůj hlas. „Mluvíš o tom, jaký svět je, ale ne o tom, jaký by měl být. Samozřejmě, že je jednodušší to všechno vzdát. Každý si řekne, že je lepší poddat se většině, přestože uvnitř sám ví, že to je špatně. A když tak učiní, začne tomu i věřit. A to je přesně ten důvod, proč ona vyhrává. Je to pořád to samé. Nejdřív se člověk marně pokouší namluvit ostatním, že se jich ona ještě nezmocnila, a to s takovým zoufalstvím, že již není možné rozlišit, zdali se snaží přesvědčit jiné, nebo sami sebe. Poté přijmou to, o čemž jsou přesvědčení, že je jejich osudem, a z očí se jim navždy vytratí jiskra naděje. A nakonec ji zcela vědomě šíří mezi ostatní, protože jsou přesvědčení o tom, že tak to má být.“

Kašpárek si povzdechl.

„A co když tomu tak opravdu být? Nespočívá snad právě v tom podstata rovnováhy? Ale dobře, dejme tomu, že máš pravdu. Stále se tu ovšem vznáší stejná otázka: Co s tím chceš dělat?“

Jan se usmál.

„Už nebudu utíkat. Budu bojovat o přežití.“

„Bojovat o přežití,“ zopakoval pobaveně kašpárek. „A o přežití čeho, smím-li být tak smělý? Toho svého dětského pokoje, ve kterém se pořád schováváš? Nebo že by snad byly ty ambice ještě vyšší? Chceš ji dočista vymýtit z celého tohoto světa? A to jsem si naivně myslel, že vtipy jsou moje parketa…“

„Vím jen to,“ přerušil ho odhodlaným hlasem Jan, „že nade mnou nikdy nevyhraje. V tomto ani v žádném jiném světě. A víš proč? Protože už jsem konečně pochopil, jak nad ní vyhrát. Nikdy se nevzdám. Právě v tom totiž spočívá ten největší vtip – ona může pohltit pouze ty, kteří se sami poddají. A to já nikdy neudělám.“

Kašpárek po jeho slovech smutně sklopil hlavu. Vypadal, že má slzy na krajíčku.

„To myslíš vážně?“

„Smrtelně vážně.“

Rolničky se opět rozezněly. Těžko říct, zdali se v tom zvuku zračilo více zármutku, nebo nesouhlasu.

„Inu, dělej tedy, jak myslíš,“ pronesl šeptem kašpárek ani ne tak ke svému společníkovi, jako spíše k sobě. „Koneckonců, kašpárky stejně nikdo nebere vážně…“

S těmito slovy zmizel. A tak Jan pozvedl k ústům poslední lahvičku, otevřel ji a smutně se usmál.

 

Byl opět ve svém dětském pokoji. Teď už se však nebál, neboť již věděl, co je třeba udělat. Zamířil ke své skříňce a opatrně z ní vyjmul malého plyšového kašpárka.

„Snad se brzy zase setkáme,“ zašeptal.

Když vyšel ze dveří, už na něj čekala. Jan se však při pohledu na ni usmál a šel klidně dál. Tu ze tmy vystřelily černé chapadlovité výhonky. Napínaly se a hrozily, že se na něj každou chvíli vrhnou. Jenže to nikdy neudělaly. Jan šel klidně dál, přímo do srdce temnoty. A čím více postupoval, tím více se ona vzdalovala. Nyní již nepochyboval. Tohle byl jeho svět a jedině on měl právo rozhodovat o tom, jaký bude. Veškerou sílu vůle soustředil do této jediné myšlenky.

Brzy ucítil, jak ho zalévá pocit blaha. Ze dveří, jež nechal otevřené – z toho posvátného místa – se nyní vynořila vlna světla a zcela ho obklopila. A Jan konečně pocítil tu hřejivou, blahodárnou záři, která prostupovala celým jeho tělem a naplňovala jej nekonečnou láskou a nadějí. Splynul s ní v jedno. Tak byla z jeho světa navždy vyhnána temnota.

 

Kašpárek seděl na okraji řeky, jež protékala městem, a zasněně houpal nohama, rozeznívaje tak své rolničky. Pranic se nestaral o bezvládné tělo s tváří stočenou k zemi, které před ním na druhém břehu leželo. Byl tak ztracený ve svých myšlenkách, že si ani nevšiml, jak se vedle něj zčistajasna zjevila postava zahalená v černém plášti.

„Vypadáš nějak smutně, kašpárku,“ promluvila na něj jemným ženským hlasem.

„Inu, zdalipak to nebude tím, že skutečně jsem trochu smutný.“

„Ale kašpárci přece takoví být nemají. Nechceš mi raději povědět nějakou veselou příhodu?“

„To je ale právě ten důvod, proč jsem smutný,“ povzdechl si. „Já právě teď nad jednou takovou příhodou přemýšlím. Ale ať se snažím sebevíc, nemohu si vzpomenout na pointu, která by z toho dělala příhodu veselou. Byla o takovém chlapci, který nechtěl žít ve světě se stíny, a tak se snažil utéct do světa plného světla.“

„A podařilo se mu to?“

„Podařilo. Jenže mu nedošlo, že to je právě světlo, co vrhá stín. A tudíž svět, ve kterém je možno vidět stíny, nikdy nemůže být beze světla.“

Nedaleko od nich se ozval zděšený výkřik prvního člověka, který tělo objevil. Netrvalo dlouho a postupně se k němu začaly přidávat další a další.

„Ach můj milý kašpárku,“ povzdechla si ona. „Myslím, že příčinou tvého smutku není tvá paměť, nýbrž ta příhoda. Není totiž ani tak veselá, jako je spíše ironická.“

„Opravdu?“ podivil se kašpárek. „A copak to znamená, to ironická?“

„Inu, zkrátka to, že člověka může nejen pobavit, ale i rozesmutnit. A to se nejspíše stalo i tobě.“

„Možná…“

Kdosi z lidí konečně pootočil tělo, kolem kterého se všichni tak sbíhali, a odhalil tak bledou tvář, jejíž dolní polovina byla téměř celá rudá. V oblasti úst se pak krev prolínala s pěnou.

„Ale stejně,“ uvažoval dál nahlas kašpárek, až se mu obočí smrštilo, „jaké by to vůbec bylo, takové místo zcela bez tmy? Zkus si to představit: svět, ve kterém je jenom světlo! Vždyť to tam musí být tak strašně prázdné…“

„Drahý kašpárku. Je krásný letní den. Není důvod se mračit.“

Kašpárek zvedl hlavu a zahleděl se směrem do města. Na obloze nebyl jediný obláček. Slunce krásně svítilo a řeka pod ním se přímo třpytila. Ano, venku bylo opravdu nádherně.

„Máš pravdu,“ pokýval nakonec hlavou, „jenom je škoda, že to tak neviděl i on.“

„Třeba ho ještě přesvědčíš.“

„Nepřesvědčím. I kdyby se do tohoto světa ještě vrátil, nikdy tě nepřijme. A co si budeme povídat, ty jsi zde vždy byla a vždy tu i budeš. Jeden bláhový snílek na tom nic nezmění.“

Jednoho z mužů napadlo nahmatat tep. Ucítil tak poslední známky života, které nebohý Jan ještě stihl projevit. V tu chvíli kašpárek zmizel.

To by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby se těch bláhových snílků sešlo víc, pomyslela si žena v černém a zmizela spolu s ním.

Hororová tvorba


Přidat komentář

Související články
Daniel Hoang: Krvavý psi
Renáta Horká: V ohrožení života
Jana Pacáková: Zimní čas
Nikola Puškárová: Nemrtvá
Petr Moravec: Campbellova hrobka
Tobiáš Nečas: Opice
Jakub Zemánek: Pekelník
Jana Chlupová: V odstínech smrti
Shaiva Lepra: Manželská krize
Petr Šulc: Klec
Irma Bolkvadze: Experiment
Lucius Pelner: Zuby
Vít Martin Matějka: Onkostar
Lenka Raclavská: Bílá orchidej
Barbora Majerčinová: Horor přichází z vesmíru
Barbora Langrová: Horor přichází z vesmíru
Marek Bílek: Horor přichází z vesmíru
Vlaďka Novotná: Horor přichází z vesmíru
Kateřina Kollmannová: Kimi no nawa
Petr Miňovský: Drobné zaváhání
Vlado Hložka: Návštěva
Sára Rudová: Podivný kámen
Petr Šulc: Pokání
Vladimír Zábrodský: Mimozemšťan
Ondřej Kocáb: Naše nejlepší mozky
Nikola Puškárová: Tajemné zrcadlo
Radka Zerzánková: Jatka v pramenu
Pavla Skřivánková: Zlatařická Paní
Petr Šulc: Přízrak ve městě
Radka Gregušová: To co z nás zůstalo
Mirek Šváb: Žďár
Štěpán Pospíšil: Povídka o ztracené duši
Dan 'Euronymos' Ledl: Mormo
Kateřina Linková: Long Lankin
Michal Horák: Davidův prak
Tomáš Hladký: Němý sluha
Petr Borovec: Dívka v kapli
Vladimír Zábrodský: Prokletí
Jitka Ládrová: Kočičí smrk
Ondřej Kocáb: Na okraji propasti
Jela Abasová: Sestřiččin pláč
Zdeněk Hulbach: Pod Ďáblovou skálou
Václav Nerud: Jeskyně hrůzy
Martin Petiška: Popravy aneb Smrti
Tereza Řiháková: Upíří chůva
Ladislav Zelinka: Probuzení
Lenka Kašparová: Já nevím
Kirja: Monstrum
Mirek Šváb: Hledač pokladů
Michal Horák: Teror z lesa
Anna Štětková: Stačí zatáhnout závěsy
Tomáš Vorobok: Proměna Josefa Kulíka
Michaela Buriánková: Kde dávají kočky dobrou noc
Robert Poch: Pomsta
Petr Doležal: Pondělí
Zdeněk Hlaváček: Kousnutí
Ondřej Kocáb: Stodola
Tomáš Hladký: Ovečka jde do nebe…
Jakub Zemánek: Nová adresa
Ida Burghardt: Rekviem pro baletku
Karolína Kristlová: Zastaralý dům
Nikola Marešová: Usínání
Vilém Koubek: Rok
Tereza Janošcová: Dismay dcera temnoty
Tereza Yeny Stratilová: Halloween v Andoveru
Lukáš Záleský: Vítejte v Little Stone
Mirek Šváb: Skrýš
Eliška Hrachová: Ztracená vzpomínka (povídka)
Petr Šuráň: Ratolesti
Roman Vaněk: Samhain
Ondřej Kocáb: Navždy spolu
Helena Drdlová: Mám pod postelí bubáka!
Michal Matoušek: Martin Kroloch
Eva Maříková: Přitažený za vlasy
Honza Vojtíšek: Koledu nebo něco provedu
Tomáš Kratochvíl: Melinbrosia
Anna Veselá: Nemělo by se zapomínat
Martina Tajemná: Klára
Tomas Vorobok: Obrat
Václav Nerud: Krvavý Halloween
Katerina Dvořáková: Další nakažený
Robert Poch: Ztracený život
Vladimír Zábrodský: Bestie - jedna, dvě
Lenka Winzigová: Hlásal o tom jinak
Michaela Cvejnová: Boj o přežití aneb nemilosrdný Halloween
Eliška Kohlíčková: Pod tlakem
Gabriela Navrátilová: Hra o život
Ondřej Kocáb: Biohazard
Laura Pokorná: Hra
Petr Miňovský: Na správném místě v nesprávný čas
Leontýna Trníková: Noc ve škole
Emanuel Svoboda: Soutěžan
Václav Nerud: Děs v nemocnici
Lukáš Vesecký: Objev
Mirek Šváb: Hvězdář
Jiří Janík: Horor přichází z vesmíru
Martina Kimová: Horor přichází z vesmíru
Simona Michálková: Smrtící déšť andělů
Jakub Zemánek: Souhvězdí černého motýla
Roman Bílek: Vůně levandulového pole
Katerina Dvořáková: Trn
Johnny G: Gilgamešův klíč
Romča Štěpánek: Smrt pod vašima nohama
Marcela Handlová: Není zahrada, jako zahrada
Martin Melichar: Věčnost
Matěj Novobilský: Radochova studna
Tereza Hladká: Rudé květy
Roman "BeeSee" Bílek: Šelma s karmínovýma očima
Michal Nožička: Les
Jana Rozmarinová: Teke Teke
Ekia: Pověst o Temné ženě
Alena Kohoutková: Tanečnice
Anežka Pelantová: Tiché klekání
Josef Lachendro: Les
Jan Konečný: Πλάσματα του φωτός [Plásmata tou fotós]
Jakub Zemánek: Zpívající lípa
Vít Martin Matějka: Vila
Maya Urbanová: To se přece nestává
Bára Saša Menčíková: Smích klauna
Pavel Hýbl: Páteční večer: Myslíte, že vás nic nepřekvapí?
Martin Hájek: Adéla
Veronika Havelková: Tylovské psycho
Antonín Martínek: Pod kůží
Edita Knotková: Sindibádova poslední cesta
Eliška Drongová: Kosířka
Karel Galoni: Smrt je krásná
Michal Matoušek: Něco tam skrývají
Veronika Papanová: Deník - Posel smrti
Jitka Mertlová: Výměna
Eva Bartáková: Prase na porážku
Simona Švantnerová: Třináctka je smolné číslo
Jela Abasová: Tak já se zpovídám
Vladimír Zábrodský: V rokli Pustého žlebu
Svozilová Ludmila: Vítej v pekle, Ireno
Jiří Linhart: Nezvaný host (variace na věčné téma)
Kateřina Richtrová: Kara a Hallowen
Zuzana Moravcová: Střepiny strachu
Jiří Sivok: Jen víra
Martin Koreček: Noční
Barbora Zakonovová: Halloween
Lenka Dvořáková: Hostina
Jana Hollmann: Chata hrůzy
Veronika Schreiberová: Áách jo, Halloween
Petr Boček: Dýňová kalamita
Adéla Rosípalová: Démoni a duchové o Halloweenu
Tereza Kadečková: Tanec s duchy
Klára Kubíčková: U zrcadla
Jakub Ullmann: Krok od zatracení
Vojtěch Zvelebil: Návštěva ze starých časů
Vít Martin Matějka: Plyšák
Michaela Neuvirtová: O večeru halloweenském
Michaela Cvejnová: Sss